Wszelkie pytania prosimy kierować po nr telefonu

+48 509 924 266 – pianino/zajęcia grupowe

+48 664 01 95 92 – skrzypce/zajęcia gordonowskie

mail: kontakt@przystanekmuzyka.pl